default

Poradnia diabetologiczna i chorób wewnętrznych

Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Chorób Wewnętrznych

Dr n. med. Agnieszka Kędzia – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii. Obecnie asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej SP CSK ŚUM im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach – Ligocie.

Cukrzyca, zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze stanowią składowe zespołu metabolicznego. Choroby te niedostatecznie kontrolowane prowadzą do szeregu groźnych dla życia powikłań. Zwiększając ogólne ryzyko sercowo naczyniowe przyczyniają się także do wzrostu zachorowań m.in. na chorobę niedokrwienną serca a w jej konsekwencji na zawał serca czy też do wystąpienia udaru mózgu. Poradnia Chorób Metabolicznych zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem najczęstszych schorzeń metabolicznych. Swoją uwagę koncentruje zarówno na profilaktyce ww. chorób cywilizacyjnych jak i na optymalizacji terapii przy uwzględnieniu innych chorób współistniejących.

Profil Poradni:

  • Diagnostyka i leczenie wszystkich typów cukrzycy.
  • Profilaktyka stanów przedcukrzycowych.
  • Poszukiwanie przyczyn hipercholesterolemii i hipertrójglicerydemii wraz z oceną ryzyka sercowo – naczyniowego.
  • Indywidualizacja terapii cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego w oparciu o najnowsze standardy medyczne.
  • Nadciśnienie tętnicze oraz poszukiwanie przyczyn opornego nadciśnienia tętniczego.
  • Optymalizacja farmakoterapii przy uwzględnieniu chorób współistniejących.
  • Kontrola skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii.
  • Rozpoznawanie powikłań i chorób współistniejących modyfikujących przebieg i terapię poszczególnych składowych zespołu metabolicznego.