default

Poradnia Neurologiczna

Neurolog. Poradnia Neurologiczna.

Neurologia jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa itp.)

Nasza Poradnia Neurologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem układu nerwowego u osób dorosłych z następującymi zaburzeniami:

 • Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego.
 • Zaburzenia ruchowe i pozapiramidowe.
 • Choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni.
 • Porażenie mózgowe i inne zespoły porażeniowe.
 • Układowe zaniki pierwotne OUN.
 • Następstwa chorób zapalnych OUN.
 • Złośliwe nowotwory mózgu.
 • Złośliwe nowotwory rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych itp.
 • Bóle głowy.
 • Drgawki.
 • Stany pourazowe głowy.
 • Upośledzenie umysłowe.
 • Tiki.

Lekarzem prowadzącym Poradnię Neurologiczną jest:

lek.med. Jarosław Szczygieł – specjalista neurologii, specjalista rehabilitacji medycznej. Lekarz Kierujący I Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji “REPTY”