default

Poradnia Okulistyczna

Okulista. Poradnia Okulistyczna.

Poradnia Okulistyczna jest nową komórką organizacyjną naszej Placówki, której działalność rozpoczęliśmy 14 listopada 2011 roku. Usługi wyspecjalizowanej kadry medycznej skierowane są dla ludności aglomeracji śląskiej a także dla podmiotów instytucjonalnych w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.
W skład naszej kadry medyczne wchodzą:

dr n. med. Sylwia Wagner – specjalista okulista
lek. med. Jolanta Daniluk-Madej – specjalista okulista

W ramach Poradni Okulistycznej wykonujemy następujące zabiegi chirurgiczne:

 1. Operacje plastyczne powiek.
 2. Zabiegi odwiniętej lub podwiniętej powieki.
 3. Leczenie opadniętej powieki.
 4. Skrócenie szpary powiekowej lub jej czasowe zamknięcie.
 5. Zabiegi usunięcia guzków powiek i okolicy (brodawki, kaszaki, cysty, itp.)
 6. Zabiegi usunięcia kępek żółtych.
 7. Usunięcie gradówki.
 8. Usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs.
 9. Wycięcie zmian ze spojówki.
 10. Usunięcie skrzydlika.
 11. Płukanie dróg łzowych.
 12. Aplikacja zatyczek punktów łzowych.

Wycięte zmian przesyłane są do badań histopatologicznych.

Posiadany przez nas sprzęt pozwala na cyfrowy zapis oraz monitorowanie zmian patologicznych powiek oraz oczu.

Nasza Poradnia Okulistyczna wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt, z których najistotniejszymi są:

 • Autorefraktokeratometr model HRK-8000A Huvitz. Urządzenie służące do pomiaru krzywizny rogówki, mierzy w sposób  automatyczny refrakcję i keratometrię, przełącza odległość czołową dla doboru okularów i soczewek  wewnątrzgałkowych. Aparat wykonuje zdjęcia badanego obszaru.
 • Lampa szczelinowa model CSO 990×3 Digital Haag-Streit. Przyrząd medyczny składający się z silnego źródła światła  połączonego z mikroskopem rogówkowym, pozwalający na badanie przede wszystkim struktur przedniego odcinka oka:  powiek, twardówki, spojówek, tęczówki, soczewki i rogówki. Binokularowe badanie w lampie szczelinowej pozwala na   szczegółową ocenę anatomii tych struktur oka i właściwą diagnozę wielu chorób narządu wzroku. Badanie w lampie   szczelinowej pozwala najdokładniej ocenić siatkówkę oka. Do podstawowych chorób rozpoznawanych przy pomocy lampy  szczelinowej zaliczamy: zaćmę, zapalenie spoówek, dystrofia Fuchsa, stożek rogówki, zwyrodnienie plamki żółtej,  presbyopia, odwarstwienie siatkówki, retinopatia barwnikowa, zespół Sjogrena, zapalenie naczynówki, choroba  Wilsona, męty ciała szklistego. Przystawka Digital służy do obrazowania zarówno przedniego jak i tylnego odcinka  oka. Pozwala na obserwację, wykonanie i zapis wysokiej rozdzielczości zdjęć przekrojów przedniego i tylnego   odcinka oka. Uzyskany obraz o wysokiej rozdzielczości dostarcza szczegółowych informacji dla dalszych etapów   diagnostyki.
 • Tonometr aplanacyjny. Przyrząd do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, pomiaru centralnej grubości rogówki.  Umożliwia rekalkulację pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego o pomiar centralnej grubości rogówki.

Angio OCT

Jest to najnowocześniejsze, bezinwazyjne i najszybsze urządzenie do badania przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej. REVO NX skanuje siatkówkę z szybkością 110 000 A-skanów na sekundę jest najszybszym OCT dostępnym na rynku. Umożliwia skanowanie siatkówki z rozdzielczością: 5 µm (cyfrowa: 2,6 µm). Doskonale obrazuje 3D siatkówkę i nerw wzrokowy. Pozwala na diagnozowanie, monitorowanie postępu choroby tylnego odcinka oka w takich schorzeniach jak np. AMD czy jaskra. Moduł angiografii diagnozuje schorzenia związane z unaczynieniem gałki ocznej. Angiografia to nieinwazyjna technika obrazowania. Nie wymaga podania kontrastu. Pozwala na uwidocznienie struktury naczyń siatkówki i obrazowanie przepływu krwi dostarczając dodatkowych informacji, pozwalających na bardzo dokładną diagnostykę zmian w obrębie siatkówki. Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.

Angiografia OCT pozwala kompleksowo na analizę morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS. Analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia.

Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów.

Urządzenie wykonuje badanie przedniego odcinka gałki ocznej, grubości i kształtu rogówki , budowy kąta przesączania i tęczówki. Aparat posiada moduł pachymetrii ( badanie grubości rogówki).

Możliwe jest również wykonanie BIOMETRII OCT pomiaru osiowego gałki ocznej, co umożliwia wyznaczenie mocy sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej w przed operacją usunięcia zaćmy.

TOPOGRAFIA OCT TM to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki, precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu, wykrywanie i klasyfikację stożka rogówki.
Naszym celem jest zapewnienie naszym Pacjentom dostępu do najnowszych osiągnięć światowej techniki medycznej.

Zapraszamy pacjentów na badania.

Do pozostałego wyposażenia naszej Poradni należą m.in. Unit Okulistyczny, Rzutnik testów, kaseta szkieł probierczych testy Ischichary itp.
UWAGA

  Dla Pacjentów naszej Poradni Okulistycznej proponujemy oprawki w promocyjnych cenach oraz upust na szkła oraz ich montaż w wybranym punkcie optycznym.
Zapraszamy do rejestracji osobistej lub telefonicznej /szczegóły w zakładce kontakt/