default

Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna.

Psychoterapia indywidualna:

Jest to metoda pomagania, pracy z ludźmi oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem.W terapii wskazane jest, by miejsce i czas spotkań sprzyjały szczerej i swobodnej rozmowie, gdyż to właśnie “rozmowa terapeutyczna” jest główną formą oddziaływania terapeuty na pacjenta. Tym, co “leczy”, pomaga w terapii indywidualnej jest dostarczanie pacjentowi wiedzy, tj. zrozumienia przyczyn swoich wyborów i zachowań, stwarzanie sytuacji umożliwiających odreagowanie emocji, pomoc w integracji doświadczeń i uczuć przeżywanych w różnych okresach życia, ćwiczenie nowych zachowań i umiejętności oraz modelowanie alternatywnych sposobów reagowania. Skuteczna terapia prowadzi do wzrostu jakości i harmonii życia.

mgr Anna Pawełczyk – psycholog, od 9 lat pomaga osobom, które zgłaszają się ze względu na niżej wymienione trudności, zaburzenia.

Zapewniamy:

  • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  • TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ
  • KONSULTACJE I TERAPIĘ RODZINNĄ

Terapia indywidualna osób dorosłych w przypadku występowania:

  • zaburzeń depresyjnych, trudności w pogodzeniu się ze stratą,
  • lęków, fobii, natręctw oraz innych zaburzeń nerwicowych,
  • zachowań autodestrukcyjnych oraz różnego typu zaburzeń osobowości,
  • trudności w adaptacji po trudnych wydarzeniach życiowych,
  • poczucia osamotnienia, nudy i pustki, niskiej samooceny,
  • trudności w relacjach osobistych oraz zawodowych,
  • adaptacji w sytuacji przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

Więcej informacji na temat oferowanej pomocy psychologicznej i metod pracy na stronie www.slask-psychoterapia.pl