default

Poradnia Reumatologiczna

dr n. med. Małgorzata Widuchowska:

  • specjalista chorób wewnętrznych
  • specjalista reumatolog

Od 2000 roku asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach doświadczenie w zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia w reumatologii, w tym zastosowanie leków biologicznych w chorobach zapalnych stawów – reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów.

w obszarze szczególnych zainteresowań znajduje się twardzina układowa – najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze od wielu lat czynny udział w pracy międzynarodowej grupy EUSTAR zrzeszającej ośrodki naukowe z całego świata, prowadzące badania dotyczące twardziny układowej współtwórca “Grupy Chorych na Twardzinę” – organizacji zrzeszającej i wspierającej osoby chore na twardzinę układową kapilaroskopia – certyfikat umiejętności wykonywania badania kapilaroskopowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego