default

Poradnia Diabetologii i Chorób Metabolicznych

Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Chorób METABOLICZNYCH

Dr n. med. Agnieszka Kędzia – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetologii. Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UCK ŚUM im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach – Ligocie.

Cukrzyca, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze i otyłość stanowią składowe zespołu metabolicznego. Choroby te niedostatecznie kontrolowane prowadzą do groźnych dla życia powikłań. Swoją uwagę koncentruję zarówno na profilaktyce ww. chorób cywilizacyjnych jak i na ich optymalnej terapii. Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem każdego typu cukrzycy oraz jej powikłań w oparciu o aktualne wytyczne Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Natomiast jako specjalista diabetolog swoje szczególne zainteresowanie koncentruję na cukrzycy ciążowej jak i innych zaburzeniach gospodarki węglowodanowej u kobiet planujących ciążę w tym na zespołach insulinooporności mogących stanowić jedną z przyczyn niepłodności.

Profil Poradni:

  • diagnostyka i leczenie wszystkich typów cukrzycy w tym cukrzycy ciążowej
  • profilaktyka stanów przedcukrzycowych
  • diagnostyka zespołu insulinooporności oraz hipoglikemii reaktywnej
  • indywidualizacja terapii cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz nadciśnienia tętniczego w oparciu o najnowsze standardy medyczne
  • poszukiwanie przyczyn hipercholesterolemii i hipertrójglicerydemii wraz z oceną ryzyka sercowo – naczyniowego
  • nadciśnienie tętnicze oraz poszukiwanie przyczyn opornego nadciśnienia tętniczego
  • poradnictwo w zakresie otyłości z szczególnym uwzględnieniem leczenia otyłości współistniejącej z cukrzycą
  • optymalizacja farmakoterapii przy uwzględnieniu chorób współistniejących